Annelies Carpentier

IK ben reeds 13 jaar werkzaam als psychomotorische therapeut in het psychiatrisch ziekenhuis Karus vzw. Ik heb ervaring binnen verschillende afdelingen (psychosezorg, verslavingszorg, persoonlijkheidsproblematiek, gesloten crisisafdeling en angst- en stemmingsstoornissen). Momenteel ben ik 5 jaar verbonden aan de afdeling angst-en stemmingsstoornissen. Ik begeleid er groepen aan de hand van lichaamsgerichte therapie (sport, ervaringsgericht leren, relaxatie, running). Ik begeleid mensen ook individueel rond relaxatie, stress en ontspanning.

Opleiding

- Licentiaat kinesitherapie met bijkomende specialisatie in de psychomotorische therapie

- Relaxatie-opleiding

- Trainer in de adventure education en adventure/wilderness therapy.

Wie zijn wij

Jennifer De Smet

Ik ben reeds 13 jaar als psychomotorisch therapeut verbonden aan het UPC KULeuven, campus Kortenberg. Ik werk er momenteel vooral met jongeren met persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast begeleid in gezinnen aan de hand van psychomotorische therapie met focus op het ervaringsgericht leren.

Opleiding

- licentiaat kinesitherapie met bijkomende specialisatie in de psychomotorische therapie

- Relaxatie-opleiding

- psychomotorische therapie met gezinnen

* Vanuit de overtuiging dat de nood aan ontspanning groot is...

* Vanuit de overtuiging (en het groeiend aantal wetenschappelijk onderzoek) dat de natuur een ontspanningstechniek op zichzelf is waarin we ons veel meer moeten begeven...

* Vanuit de overtuiging dat ervaren de beste leerschool is...

* Vanuit onze ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg...

...is dit aanbod gegroeid!

De naam BUITENIN is ontstaan uit het samenbrengen van onze kernbegrippen. Ervaren - Bewustwording - Ontspannen - Reflecteren - Buiten-zijn - Loslaten - Verankering - Verandering.

Contact:

annelies_carpentier@hotmail.com - 0494/60.18.05.

Isegrimstraat 67, 9000 Gent

jenniferdesmet@hotmail.com - 0474/54.48.83.

Oud-Heverlee