De essentie

We leven in een dynamische wereld. We zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen, verplichtingen, verantwoordelijkheden, onverwachtse gebeurtenissen, verwachtingen waaraan we (denken te) moeten voldoen.

Onze persoonlijkheid, zaken uit ons verleden die we meedragen en de omgeving waarin we ons bewegen hebben een grote invloed op hoe we met dit alles omgaan.

Dagelijks ondervinden we gezonde stress, positieve prikkels, die ons activeren en energie geven. Maar evenzeer ervaren we negatieve stress, die ons energie ontneemt.

Wanneer negatieve stress te lang aanhoudt, raken we uitgeput op zowel fysiek als psychisch vlak. Spierpijnen, beklemmende ademhaling, gejaagd gevoel, vermoeidheid, negatief denken, verminderde concentratie,...zijn het gevolg.

Om spanningen en stress het hoofd te bieden, moeten we enerzijds zicht krijgen op welke(negatieve) stressoren er aanwezig zijn.

Anderzijds kunnen we leren om de symptomen van stress aan te pakken

door ontspanning toe te laten en in te bouwen in het dagelijkse leven.

Contact:

annelies_carpentier@hotmail.com - 0494/60.18.05.

Isegrimstraat 67, 9000 Gent

jenniferdesmet@hotmail.com - 0474/54.48.83.

Oud-Heverlee